Jongeren zijn minder gaan verdienen

De lonen van jongeren zijn de laatste vijf jaar bijna 10 procent gedaald, blijkt uit onderzoek van de FNV. Ook blijkt dat de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen al bij de jongeren beginnen.

Vakcentrale FNV presenteerde gisteren de resultaten van onderzoek naar de gegevens van 30.000 jongeren die de afgelopen vijf jaar zijn verzameld bij het gebruik van de “Loonwijzer'. Dat is een website waarop werknemers kunnen bekijken hoeveel leeftijdsgenoten in dezelfde beroepsgroep verdienen, en waar bezoekers ook gevraagd wordt gegevens over hun eigen salaris in te vullen.

Een verklaring voor de teruggang in het loon zou volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius gelegen kunnen zijn in de jeugdwerkloosheid die met bijna 14 procent ruim twee keer zo hoog is als de gemiddelde werkloosheid in Nederland. FNV wil zich de komende tijd sterk maken voor de positie van jongeren.

De financiële achteruitgang van jongeren is duidelijker als de inflatie ook in aanmerking genomen wordt. De gemiddelde koopkracht van werknemers tot 23 jaar nam tussen 2000 en 2005 volgens de FNV af met 15 procent. Het gemiddeld uurloon, gecorrigeerd voor inflatie, daalde van bijna 12 euro tot net iets meer dan 10 euro in 2005.

Uit het onderzoek bleek voorts dat mannen tot 30 jaar ruim 4 procent meer verdienen dan vrouwen van dezelfde leeftijd.

Hoewel de meeste jongeren ruim meer verdienen dan het wettelijk minimumloon, zijn er ook veel die eronder zitten. Ruim 17 procent van de zeventienjarigen verdient minder dan het wettelijk minimum, van werknemers van 23 is dat 12,2 procent.

“Dat kan niet, dat mag niet“, reageerde de voorzitter van het nieuwe FNV jongerennetwerk gisteren. De 29-jarige Judith Ploegman werd gisteren door Jongerius gepresenteerd. Ploegman werd in december gekozen door de jonge leden van FNV.

Ploegman wil naast salarisverbetering ook iets doen aan het gebrek aan stageplekken. Ook moet er meer aandacht komen voor scholing. “Juist voor jonge mensen met tijdelijke contracten is dat van belang. We kunnen ze niet de zekerheid van een baan bieden, maar wel hun kansen vergroten.“