Gelukkig nieuwjaar!

Anders dan Darrin M. McMahon in deze krant van 31 december , wens ik mijn naasten wél een gelukkig nieuwjaar. Iemand geluk toewensen zegt mijns inziens niets over de wijze waarop geluk bereikt kan worden: dat moet ieder mens in de loop van zijn leven voor zichzelf uitvinden. McMahon veronderstelt, dat wij ons geluk zoeken in het najagen van vrolijkheid, vermaak, uitgelatenheid, genot. Ik denk, dat velen geluk en welbevinden veeleer ervaren in eigen geestelijke en wellicht ook lichamelijke activiteit en ontplooiing. Uit het artikel van McMahon is mij niet duidelijk geworden waarom men elkaar rond de jaarwisseling zou moeten toewensen: `Geen gelukkig nieuwjaar`. Juist John Stuart Mill kan ons inspireren om op de gebruikelijke wijze onze naasten eens per jaar - of vaker - succes toe te wensen in de zoektocht van het leven.

    • G. Kooy