“Geen band Al-Qaeda'

De Saoedische stichting Al Haramain wordt in Nederland niet verboden. Het is niet bewezen dat de liefdadigheidsclub terroristische activiteiten steunt, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.

De hulpverleningsorganisatie met vestigingen over de hele wereld kwam op initiatief van de Verenigde Staten op de “sanctielijst' van de Verenigde Naties, omdat de stichting steun zou verlenen aan het terreurnetwerk Al-Qaeda van Osama bin Laden. De voorzitter en penningmeester van de stichting, de Saoediër Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, zou ook banden onderhouden met Bin Laden of de Talibaan.

Het OM verzocht de rechters om de stichting te verbieden en te ontbinden, onder meer omdat de openbare orde zou worden bedreigd. Net als de Amsterdamse rechtbank concludeert het gerechtshof dat het OM de verwijten niet hard kan maken.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) meldde vorig jaar aan de Tweede Kamer dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) “al geruime tijd geen activiteiten heeft waargenomen van het Nederlandse kantoor van Al-Haramain, laat staan steun aan terrorisme“. De Kamer had harde maatregelen geëist.