Druk VS en NAVO op missie Uruzgan

NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer en de Amerikaanse onderminister Daniel Fried hebben openlijk druk op Nederland uitgeoefend om militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan te sturen.

“Ik hoop en verwacht dat Nederland mee zal doen“, zei De Hoop Scheffer, de Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO, gisteren tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Hij verwees naar de discussie in Nederland. Een meerderheid van de Tweede Kamer weigert over de missie een besluit te nemen omdat het kabinet, dat intern verdeeld lijkt, alleen een “voornemen' kenbaar heeft gemaakt om 1.200 militairen uit te zenden.

De Amerikaanse onderminister van Europese Zaken, Daniel Fried, zegt vandaag in een interview in de Volkskrant: “Ik begrijp dat er emoties zijn, elke keer als er troepen naar het buitenland worden gestuurd. Maar een feit is dat de betrokken Nederlandse militairen en de betrokken Nederlandse ministers het erover eens waren dat aan de voorwaarden voor een succesvolle missie is voldaan. Eerlijk gezegd begrijp ik niet hoe de Nederlanders kunnen afhaken.“

Het is voor het eerst dat een lid van de Amerikaanse regering openlijk ingaat op de Nederlandse bijdrage in Afghanistan. “Wij denken niet dat de situatie in het gebied zo slecht is als wordt voorgeschoteld in dit zeer oververhitte debat. Dat is gewoon niet waar. Natuurlijk zijn er risico's, maar die zijn er overal.“ Fried verwijst naar het besluit van de NAVO op 12 september 2001, een dag na de terreuraanvallen op de VS. “De NAVO besloot toen unaniem artikel 5 van het Handvest in werking te stellen: een aanval op één van ons is een aanval op ons allen.“

NAVO-chef De Hoop Scheffer gebruikte in zijn toespraak veel het woord solidariteit. “Solidariteit betekent dat zo veel mogelijk landen moeten meedoen.“ Na afloop gaf hij blijk van enig onbegrip voor de huidige discussie in de Nederlandse politiek. Hij erkende dat de Nederlandse troepen in een gevaarlijke omgeving zouden moeten opereren. “Afghanistan is niet zoals Nederland of België, dat is juist. Maar als je zegt: het is er onveilig en dáárom sturen we onze militairen maar niet, dan is dat een redenering die ik niet helemaal begrijp. Dan begrijp ik eerlijk gezegd ook niet goed waarom je een krijgsmacht hebt.“ Volgens hem is “de Nederlandse krijgsmacht bij uitstek geschikt om te opereren in een moeilijk omgeving.“ De Hoop Scheffer erkende dat de aarzelende houding van Nederland een probleem is voor NAVO-bondgenoten. “Er zijn nu enkele landen die niet kunnen doen wat ze zouden willen doen doordat Nederland niet besluit.“

De Nederlandse chef defensiestaf Dick Berlijn hield gisteren ook een pleidooi om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw in Afghanistan. “Alle partijen zijn het eens dat alleen maar blijven beuken op de “hard core' Talibaan onvoldoende is“, zei Berlijn bij de uitzending van een nieuw F-16-detachement naar de Afghaanse hoofdstad Kabul.