Diversiteit in Amazone geldt niet voor bacteriën

rotterdam, 10 jan. Het Amazonegebied met zijn rijkdom aan planten -en dierensoorten is juist arm aan bacteriesoorten. Dat concluderen de Amerikaanse microbiologen Noah Fierer en Robert Jackson van Duke University in een artikel in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences dat gisteren is gepubliceerd. Fierer en Jackson namen op 98 plaatsen in Noord- en Zuid-Amerika bodemmonsters en bepaalden daarin aan de hand van het DNA de diversiteit van de bodembacteriën. Die bleek het laagst in een bodemmonster afkomstig uit het Amazonegebied in Peru.

Het aantal bacteriesoorten in de bodem blijkt sterk samen te hangen met de zuurgraad van bodem. Dat verklaart waarom juist de tropen wat bacteriën betreft relatief soortenarm zijn. Door de vochtige en warme omstandigheden in het tropische regenwoud verteert organisch materiaal er snel en spoelen voedingsstoffen er snel uit.