Conflict verscheurt Llink

De nieuwe omroep Llink wordt verscheurd door een conflict tussen de directie en de raad van toezicht.

Mr. Kahoona is deels gemaakt door het bedrijf Neon Llink

De meest idealistische publieke omroep dreigt te struikelen over interne verdeeldheid en een geval van mogelijke belangenverstrengeling. Directeur Anna Visser van Llink is gisteren ontslag aangezegd door de raad van toezicht van de omroep. Het verwijt is dat ze, hoewel dat herhaaldelijk expliciet was verboden door de raad van toezicht, toch een grote opdracht heeft verstrekt aan het tv-productiebedrijf van haar vader, Bob Visser.

Llink is een zogenoemde aspirant-omroep die meer dan 50.000 leden heeft en daarom - net als de seniorenomroep Max - met ingang van september 2005 drie jaar zendtijd heeft gekregen op de publieke zenders. Het budget bedraagt 6,7 miljoen euro per jaar (betaald door het ministerie van Cultuur), waarmee het vier televisieprogramma's per week mag uitzenden (op Nederland 3) en een aantal uren radio (op Radio 1, Radio 3 en 747AM). De omroep strijdt voor het milieu, mensenrechten en dierenrechten. Om verder te mogen, moet de omroep na drie jaar 150.000 leden hebben.

Volgens het personeel van de omroep, die in Rotterdam is gevestigd, is Anna Visser ontslagen wegens een ,,richtingenstrijd tussen de praktisch idealisten en de fanatiekelingen (uit dierenorganisaties)“, schrijft programmamaker Marcel van der Steen in een verklaring die gisteren is uitgegeven. Llink is ontstaan door een fusie van De Nieuwe Omroep, van mensen als Aad van den Heuvel en Walter Etty, en de dierenomroep Nutopia, van de huidige voorzitter Nico Koffeman. Ze zijn gefuseerd om samen een uitzendlicentie te kunnen verwerven.

De advocaat van Anna Visser stelt dat er is gezocht naar een stok om de hond mee te slaan. ,,De raad van toezicht gaat rollebollend over straat.“ Volgens de advocaat was er wel degelijk toestemming van de raad van toezicht, in dit geval van penningmeester Walter Etty, om ongeveer 25 procent van de kosten van een programma bij het productiebedrijf Neon van Vissers vader te besteden. Daarom weigert Visser op te stappen. ,,Ze werkt gewoon door totdat de rechter hierover zijn oordeel zal uitspreken - als het al zo ver komt“, aldus advocaat Willem van der Meer de Walcheren.

Op televisie zendt Llink onder andere het jongerenprogramma MoveYourAss en Amerikaanse documentaires over de opwarming van de aarde uit. Het conflict draait om een ander programma, Mr. Kahoona. Dat is gemaakt door de productiebedrijven Neon, dat eigendom is van Anna Vissers vader, en het bedrijf Ranj. Beide bedrijven zijn net als Llink gevestigd op de Mullerpier in Rotterdam.

Voorzitter Nico Koffeman van de raad van toezicht betreurt de publiciteit over de “richtingenstrijd'. ,,Ik vind die beschuldigingen beneden alle peil. Het gaat ons om de zakelijke leiding van de omroep. We hebben diverse keren expliciet in een vergadering gezegd dat we niet willen dat Llink samen zou werken met Neon, ook niet via een U-bocht-constructie“, aldus Koffeman. Hij wil geen bedragen noemen omdat het arbeidsconflict waarschijnlijk bij de rechtbank zal belanden. ,,Opdrachten geven aan familieleden ligt gevoelig bij de publieke omroep. En juist bij onze omroep moeten we iedere schijn van belangenverstrengeling vermijden. Bovendien zijn er nog meer zakelijke aspecten niet in orde. Om te overleven heeft de omroep een nieuw, stevig bestuur nodig“.

Het is volgens de mediawet niet verboden om geld te besteden bij bedrijven van familie of vrienden. Maar zowel in de gedragscode van de Publieke Omroep als de gedragscode van Llink zelf staan strenge regels over dergelijke aanbestedingen. De code van Llink schrijft bijvoorbeeld voor: ,,Alleen na melding door de directie aan de raad van toezicht en aan het Commissariaat van de Media kan de omroep zaken doen met bedrijven waarin een van zijn medewerkers of zijn/haar familieleden een financieel belang heeft.“

Uit interne documenten die in het bezit zijn van deze krant blijkt dat veertien afleveringen van Mr. Kahoona samen 589.000 euro hebben gekost. Daarvan is 145.000 betaald aan Neon. Ook moest Neon de goedkeuring geven voor betaling van “werkzaamheden door derden' voor een bedrag van 269.000 euro.

Voorzitter Koffeman is gisteren naar Rotterdam gereden om directeur Visser het ontslag aan te zeggen, maar werd buiten tegengehouden door twee breedgeschouderde mannen. Morgenavond geeft de raad van toezicht, die formeel de directie controleert, uitleg aan de ledenraad van Llink, het hoogste orgaan van de omroep.

    • Remmelt Otten