Borssele open “goed voor milieu'

Openhouden van de kerncentrale Borssele eind 2033 leidt tot aanzienlijke reductie van CO2

In de nieuwste brief meldt Van Geel dat hij een akkoord heeft bereikt met de eigenaar en de aandeelhouders van de kerncentrale. De drie bedrijven EPZ, Delta en Essent zijn bereid om 250 miljoen euro te investeren in programma's voor de ontwikkeling van duurzame energie en een groter aandeel van biobrandstoffen. Het rijk zal eenzelfde bedrag ter beschikking stellen. Nog voor het eind van het jaar zal hiertoe door de energiebedrijven een innovatiefonds worden opgericht.

Van Geel noemt het winst dat door het akkoord nu vaststaat dat de kerncentrale in 2033 zal worden ontmanteld. Verder vindt hij het grote voordeel van de afspraken dat de dreiging van een schadeclaim van de baan is en de overheid een deel van het geld kan besteden aan de overschakeling naar duurzame energie, wat volgens Van Geel beter is voor het milieu. Hij herhaalt dat rekening moest worden gehouden met een schadevergoeding die tot een miljard zou kunnen oplopen. Brieven hierover worden niet openbaar gemaakt.

Over de veiligheid van Borssele heeft Van Geel kritische opmerkingen ontvangen van onder meer Greenpeace. De veroudering van de centrale zou die veiligheid kunnen verminderen, meent Greenpeace. Van Geel is echter van mening dat de “technische“ veiligheid voldoende gewaarborgd is.

Aan het slot van zijn brief waarschuwt Van Geel dat als Kamer vasthoudt aan sluiting in 2013 dit tevens “een generiek verbod op het in exploitatie nemen van kernenergiecentrales“ inhoudt. Verder moeten de fracties dan bereid zijn de schadevergoeding te betalen, vindt hij.