Agent moet Fries verstaan

Politieagenten in Friesland weten niet dat ze Fries moeten kunnen verstaan. De Friese politie doet te weinig om hun passieve beheersing ervan te vergroten. Dit schrijft de commissaris van de koningin in Friesland, Ed Nijpels, in een brief aan de burgemeester van Leeuwarden, Geert Dales, tevens korpsbeheerder van de provincie.

Twee burgers, onder wie burgemeester J. Liemburg van de gemeente Littenseradiel, hebben het afgelopen jaar een klacht ingediend bij de provincie omdat ze een agent troffen die geen Fries verstond. Eén politieagent gooide de hoorn op de haak, toen een burger hem erop aansprak dat burgers in Friesland het recht hebben in hun eigen taal aangifte te doen. Burgemeester Liemburg kon vorig jaar niet in het Fries melding doen van de vondst van het eerste kievitsei in haar gemeente.

Commissaris van de koningin Nijpels wijst korpsbeheerder Dales in de brief op de zogenoemde Bestuursafspraak Friese taal en cultuur. In deze afspraak, die geldt tot 2010, is vastgelegd dat iedereen die met een overheid schriftelijk of mondeling communiceert, dit in het Fries moet kunnen doen. Ook moet het rijk bevorderen dat politiepersoneel cursussen Fries krijgt aangeboden. Agenten moeten het Fries passief beheersen, vindt de provincie. “Het is belangrijk dat een burger zich thuis voelt. Als je je moedertaal kunt gebruiken verkleint dit de afstand tussen politie en klant“, schrijft Nijpels aan Dales. Dales vindt het wenselijk dat politieagenten Fries kunnen verstaan, maar wil het niet als “keiharde eis“ stellen. Hij is bang dat een verplichting een extra barrière vormt bij het werven van nieuw personeel.