Raadsel rond Mozart toch niet opgelost

Het mysterie rond de echtheid van de vermeende schedel van Mozart lijkt door een DNA-onderzoek alleen maar te zijn vergroot. De schedel en de botten van twee familieleden van Mozart hebben geen van drieën een overeenkomst met elkaar. In een tv-documentaire van de Oostenrijkse omroep was dat gisteravond de uitslag van het maandenlange Oostenrijkse onderzoek en van een Amerikaanse contra-expertise.

The alleged skull of Wolfgang Amadeus Mozart is displayed in this undated photo released by Austrian State Television ORF. A documentary airing on Austrian television on Sunday night, Jan. 8, 2006, claims to solve a century-old mystery over whether an ancient skull long held by researchers in Salzburg belonged to Mozart. (AP Photo/ORF, Ralph I. Lorberg, HO) ** NO SALES, NO ARCHIVES, FOR ONE TIME USE ONLY IN CONNECTION WITH STORY ABOUT THE DOCUMENTARY ON AUSTRIAN STATE TELEVISION ORF ** Associated Press

De aan Mozart toegeschreven schedel, al jaren het voorwerp van veel speculatie, werd in de 19de eeuw opgegraven uit het vermeende graf van Mozart op de Sankt Marx-begraafplaats in Wenen en bevindt zich sinds 1902 in het Mozarteum in Salzburg. De componist, op 5 dember 1791 overleden op 35-jarige leeftijd, was daar, zonder dat van familie en vrienden ook maar iemand aanwezig was, begraven in een gemeenschappelijk graf. De locatie daarvan is nooit met absolute zekerheid is vastgesteld, al staat er nu een grafmonument op de veronderstelde plaats.

De botten van de grootmoeder van moederszijde van Mozart en van een nicht werden voor het onderzoek de afgelopen jaren opgedolven uit een familiegraf in Salzburg. Ook die botten van de vrouwelijke familieleden bleken geen gemeenschappelijk DNA te hebben. “Daarom is het onmogelijk voor eens en altijd te bepalen of de schedel werkelijk van Mozart is“, zei de forensisch patholoog Walther Parsons gisteravond. Verleden week had hij laten weten dat het onderzoek een ondubbelzinnig uitslag had. Maar dat de botten geen van drieën een onderlinge relatie hebben, was toch nog een onverwacht resultaat.

“De doden hebben hun geheimen meegenomen in hun graf“, concludeerde de documentaire. De componist Kurt Schwertsik zei: “De essentie van Mozart is niet zijn schedel, maar zijn muziek.“

    • Kasper Jansen