Polis voor expats toch niet “redelijk'

Nederlanders in het buitenland krijgen toch geen aanbod voor een ziektekostenverzekering die overeenkomt met hun oude polis. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) had dat de Kamer tijdens een spoeddebat eind december toegezegd, maar stuit op steeds groter verzet van zorgverzekeraars.

“Verzekeraars kunnen Nederlanders in het buitenland onmogelijk een polis aanbieden die wat dekking en prijs betreft, vergelijkbaar is met hun oude verzekering“, aldus woordvoerder Tom Dalinghaus van Zorgverzekeraars Nederland.

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel begin dit jaar, zijn vele duizenden Nederlandse particulier verzekerden woonachtig in EU-landen aangewezen op het ziekenfondspakket van hun nieuwe woonland. Velen hadden echter een polis die meer dekte dan het plaatselijke ziekenfonds. Zo kregen Nederlanders in Spanje voorheen zorg vergoed van de aan de costa's neergestreken Nederlandse artsen. Dat krijgen zij sinds januari niet meer. Tweede Kamerleden eisten dat verzekeraars met een aanvullende verzekering zouden komen voor de zorg die niet in het woonlandpakket zit. De premie daarvan moest “redelijk“ zijn en de dekking vergelijkbaar met die van de oude polis. Hoogervorst zei dat de verzekeraars dat zouden doen en stelde de Kamer gerust.

Nu laat Zorgverzekeraars Nederland weten: “De pijn zit hem in de betaalbaarheid van zo'n polis. Die moet redelijk geprijsd zijn, maar dat is onmogelijk. Dit is een groot probleem. Het is een tekortkoming van de wet. Dit is van tevoren niet goed overdacht.“

Hoogervorst verwijst de gedupeerden naar de rechter. Hij zegt dat de overheid strikt genomen niets te maken heeft met aanvullende verzekeringen, omdat dit private contracten zijn tussen verzekeraar en verzekerden. De overheid heeft in principe alleen bemoeienis met de basisverzekering.

    • Antoinette Reerink