Mohammed B. wil uur lang spreken

Mohammed B. wil zelf zijn pleidooi houden in het zogenoemde Hofstadproces, waarbij hij en dertien anderen terechtstaan wegens deelname aan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Hij wil een uur lang zijn verhaal doen zonder dat hij wordt onderbroken door de rechters.

Mohammed B., tot levenslang veroordeeld voor de moord op Theo van Gogh, heeft zijn wens via zijn advocaten Plasman en Sarikaya per fax bekendgemaakt bij de Haagse rechtbank. Deze mededeling was nodig, omdat Plasman eerder tijdens de zitting had gezegd ervan uit te gaan dat hij geen pleidooi zou houden in de zaak van zijn cliënt. Tijdens de feitenbehandeling op 8 december liet B. zich niet bijstaan door zijn advocaten. B. erkent het Nederlandse rechtsysteem niet omdat dat in strijd zou zijn met de sharia, de islamitische wetgeving.

Volgens een woordvoerder van de rechtbank mag Mohammed B. tijdens de pleidooi op 16 januari het woord nemen. “Elke verdachte heeft daar recht op, zo is het vastgelegd in de wet.“ Zij zegt dat B. zo lang mag praten als hij wil. “De rechtbank zal hem niet onderbreken, zolang hij maar zinnige dingen blijft zeggen.“

Het is de advocaten niet duidelijk wat B. wil zeggen. Waarschijnlijk zal B. ingaan op theologische aspecten in het requisitoir van de officieren van justitie K. Plooy en A. van Dam. Mohammed B. heeft aangegeven ook daarbij aanwezig te willen zijn. Tijdens de behandeling van zijn zaak weigerde B. nog vragen te beantwoorden over zijn interpretatie van de islam. Hij zei zijn visie wel op papier te zetten.