Ministers D66: geen compromis over Afghanistan

Amsterdam, 9 jan. De ministers Pechtold en Brinkhorst, beiden D66, weigeren mee te werken aan een compromis over het kabinetsvoornemen om troepen naar Afghanistan te zenden. Pagina 3

Pagina 3