Ministers D66 blijven bij “voornemen'

De D66-ministers Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) en Brinkhorst (Economische Zaken) weigeren mee te werken aan een compromis over het kabinetsvoornemen om troepen naar Afghanistan te zenden.

Dat zei Pechtold gisteren op een bijeenkomst van D66 in Amsterdam. Het kabinet en de Tweede Kamer dreigen over de missie in conflict te raken, nu de Kamer wil dat het kabinet met een besluit komt over de missie. Omdat Brinkhorst en Pechtold zich daartegen verzetten, kon premier Balkenende (CDA) vorige maand niet verder gaan dan een voornemen om circa 1.200 militairen naar de gevaarlijke provincie Uruzgan te sturen.

Deze week zal het kabinet opnieuw praten over de situatie. Mogelijk zal de premier proberen de ministers alsnog over te halen. Een andere optie is dat Balkenende het voornemen alleen mondeling een besluit zal noemen. De fractie van D66 is tegen de missie. Pechtold: “Er wordt gesuggereerd dat de ministers Brinkhorst en Pechtold deze week maar om moeten. Nou, nee dus!“ Pechtold wil dat het kabinet blijft bij het voornemen, zodat er een “inhoudelijke discussie met de Tweede Kamer“ kan volgen. Hij gaf toe dat het kabinet “niet de schoonheidsprijs voor de gevolgde procedure“ krijgt. “We zitten vast in procedureel gesteggel, terwijl het kabinet juist de discussie mogelijk heeft gemaakt.“ Pechtold wilde na afloop van de bijeenkomst niet zeggen of hij voor of tegen een missie is.

“Onverteerbaar“, noemt PvdA-buitenlandwoordvoerder Koenders de uitlatingen van Pechtold. “Pechtold maskeert op deze wijze alleen maar de eigen onmacht, voor of tegen de missie in Uruzgan te kiezen“. De Tweede Kamer, zegt Koenders, blijft bij de eis dat het kabinet een besluit moet nemen voordat het parlement zich uitspreekt. “Ook voor de rest van de wereld wordt het onvermogen van het kabinet om een besluit te nemen onbegrijpelijk“.

Zijn VVD-collega Van Baalen vindt dat Pechtold zich “als een kwajongen gedraagt, en niet als een minister“. “Dat de Kamer niet verder wil spreken voordat er een kabinetsbesluit is, is niet het gevolg van een of ander monsterverbond, maar van een zeer brede Kamermeerderheid die vindt dat de Grondwet moet worden nageleefd. In plaats van de Kamer te bruuskeren en verstoppertje te spelen, deed Pechtold er beter aan in het kabinetsberaad duidelijk te maken of hij nu voor of tegen de missie in Uruzgan is.“