Belastingdienst let op bijverdiensten in 2005

De belastingdienst gaat extra letten op bijverdiensten bij de aangiftes van de inkomstenbelasting over 2005.

Bijverdiensten van freelancers, sporters en uitvoerende kunstenaars, maar ook van boekhouders en alfahulpen in de thuiszorg, zullen op de bijzondere aandacht van de belastingdienst kunnen rekenen bij de controle van de gegevens over het inkomen van het afgelopen jaar.

Onder bijverdiensten vallen ook inkomsten uit handel en zakelijke dienstverlening die belastingplichtigen naast hun reguliere werk uitoefenen. Volgens een opgave van de belastingdienst betreft dit bijvoorbeeld inkomsten van reguliere hobbyhandelaren op tweedehandsmarkten en inkomsten uit koeriers-, internet- en massagediensten. Ook inkomsten door verkoop via veilingsites zoals Marktplaats.nl tellen mee.

De belastingdienst selecteert ieder jaar een ander onderdeel van de inkomstenbelasting waar bijzondere aandacht naar uitgaat. Onder bijverdiensten worden inkomsten verstaan die worden ontvangen “buiten een eigen onderneming of een vaste dienstbetrekking'.

De kosten die gemaakt zijn om deze inkomsten te verwerven kunnen meestal worden afgetrokken. Opdrachtgevers zijn verplicht om betalingen aan medewerkers op te geven aan de fiscus. De belastingdienst zal van deze gegevens gebruikmaken en in voorkomende gevallen ook zelf informatie opvragen bij opdrachtgevers.

Binnenkort begint de belastingdienst met de verspreiding van de “blauwe enveloppen' met de voorlopige aanslagen voor de IB 2005. Voor het eerst kunnen belastingplichtigen dit jaar bij hun aangifte gebruikmaken van DigiD, de inlogcode voor de hele overheid.