“Zorgpremie in het buitenland is niet door EU verplicht'

Er is geen Europese regelgeving die Nederland verplicht zorgpremies te eisen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Dit zeggen juristen die zijn gespecialiseerd in internationaal sociaal zekerheidsrecht.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft in de Tweede Kamer gezegd dat Europese regelgeving het hem onmogelijk maakt premieheffing voor deze groepen te verlagen of af te schaffen. “Het is feitelijk onjuist dat een Europese verordening de minister verplicht premies te heffen“, zegt G. Vonk, hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de VU en hoofd van de afdeling recht en beleid bij de Sociale Verzekeringsbank.

Sinds 1 januari hebben Nederlanders in de Europese Unie alleen nog recht op het ziekenfondspakket van het land waar zij wonen. Maar veel expats willen particulier verzekerd blijven, omdat ze bij voorbeeld het ziekenfondsaanbod in een land als Spanje niet goed vinden. Zij vinden nu dat ze worden gedwongen dubbel te betalen. De ziekenfondspremie bedraagt voor hen circa 850 euro.

Tweede-Kamerleden, maar ook zorgverzekeraars hebben voorgesteld de zorgpremie (tijdelijk) kwijt te schelden of te verminderen totdat dit probleem is opgelost. Hoogervorst heeft die voorstellen steeds afgewezen met een beroep op Europese regelgeving.

Maar de regering mag zelf beslissen of zij deze premies wil innen of niet, zegt ook Frans Pennings, hoogleraar internationaal sociaal zekerheidsrecht aan de Universiteit Tilburg. Volgens Vonk geeft de verordening “een lidstaat het recht zo'n premie te heffen, en het is misschien wel logisch dat de minister het doet, maar het hoeft niet“. Een vergelijkbare conclusie trekt ook de Europese Commissie. In antwoord op vragen van Europarlementariër R. Oomen zegt de Commissie dat het inhouden van premies door een lidstaat “in principe alleen afhangt van de nationale wetgeving“.

In de Tweede Kamer zei Hoogervorst over deze verplichte premieafdracht: “Wat wij hier doen komt dwingend voort uit de Europese wetgeving.“ In een reactie laat een woordvoerder van de minister weten dat hij niet van mening verandert.

Maar het staat Hoogervorst vrij, zeggen beide hoogleraren, voor de premieheffing een pragmatische oplossing te kiezen. Volgens Pennings kan de minister de hoogte van de premie afstemmen op de kwaliteit van aanvullende zorgpakketten die verzekeraars aanbieden. Vonk noemt als mogelijke oplossing een ontheffing van premieplicht voor deze mensen als zij aantonen dat ze zich op andere wijze goed hebben verzekerd.

MAROKKANEN: pagina 3

    • Derk Stokmans