Verzuiling voorbij

In het artikel van Jacqueline Kuijpers over het proefschrift van Karen Ghonem (W&O, 31 dec.) valt de naam van de protestants-christelijke schrijver van kinder- en jeugdboeken W. G. van de Hulst. Bijna altijd en dus ook nu weer wordt de naam Van de Hulst in publicaties van een r voorzien: Van der Hulst. De juiste naam heeft echter geen r. Dat zelfs gerenommeerde schrijvers deze vergissing maken laat Geert Mak zien. In zijn “De eeuw van mijn vader' (22e druk, 2002, blz. 65) verwijst ook hij naar W. G. van der Hulst. Wat de inhoud van de recensie van Ghonem's boek betreft, is het inderdaad juist dat Van de Hulst nooit relativerend over het geloof in Jezus Christus heeft geschreven. Dat er niettemin toch een flinke dosis humor in zijn boekjes voorkomt, is vooral te danken aan de schitterende illustraties van Tjeerd Bottema. Ik denk onder meer aan de tekeningen van de koster in het boekje “Van den boozen koster' uit de serie “Voor onze kleinen'.

Radboud Universiteit Nijmegen

    • Radboud Universiteit Nijmegendr. Hans Ester