rekenonderwijs

16 2/3 procent van € 1860 > ??

Wiscat Rekentoets voor eerstejaars pabo-studenten, Trouw, 2 januari

Utrecht, 02/06/03. Victor Buiten, zij instromer aan de Dr. Bosschool . Serie Eco. foto leo van velzen/nrc.hb. Velzen, Leo van

Dat de onderwijzers zwak binnenkomen is al jaren bekend. De enige oplossing is om hogere eisen te stellen bij de toelating, maar de politiek mist het lef om dat te doen.

Jan de Lange, directeur van het Freudenthal Instituut, expertisecentrum voor wiskunde - en rekenonderwijs, NRC Handelsblad, 3 januari

Wat de minister voortdurend doet, is de lat lager leggen [...] Straks krijgen ze [Pabo-studenten] helemaal geen wiskunde meer, maar zij moeten wel onze kinderen gaan uitleggen hoe ze moeten rekenen! [...] Minister keer op uw schreden terug! Voorzitter van de HBO-Raad Doekle Terpstra, De Telegraaf, 4 januari

Wiskunde biedt geen garantie voor het kunnen rekenen.

Maria van der Hoeven, minister van Onderwijs, op de website van het ministerie van OCW

We moeten een beetje af van het idee dat je de pabo maar aantrekkelijk maakt door geen enkele eis meer te stellen. Ursie Lambrechts, Tweede Kamerlid D66, de Volkskrant, 5 januari

Maar wat doen de [...] zegslieden? Ze halen een in het onderwijs al jaren bekende truc van stal: als de resultaten tegenvallen, leggen die besturen en docenten van de gewraakte opleiding de schuld eenvoudig bij de vooropleiding en wachten verder rustig af.Dr. Theo Hoogbergen, oud-leraar, NRC Handelsblad, 5 januari

[...] Ik heb soms het idee, dat meisjes zeggen dat bèta niets voor hen is, terwijl ze best de capaciteiten hebben. Het is rampzaliger om docenten te hebben die de vakinhoud niet beheersen, dan te weinig docenten.Eric Balemans, Tweede-Kamerlid VVD, de Volkskrant, 5 januari

Als eenvoudige ex-pabo student denk ik dat het probleem minder dramatisch is dan hier wordt gesuggereerd. [...] Een student met aanleg voor het onderwijs die deze vaardigheid in zijn eerste jaar niet beheerst, moet niet worden weggestuurd; die moet uitgebreid les krijgen in breuken, staartdelingen, procenten en verhaaltjessommen.Columnist Margo Trappenburg, NRC Handelsblad, 6 januari

We zijn met zijn allen op zoek naar een ander soort mens dat leerkracht wil worden. Er wordt verwacht dat leraren iets doen aan alle leerachterstanden. Eigenlijk willen we alleen nog vwo-leerlingen op de pabo. Dat lukt alleen, als we meer salaris en status kunnen geven aan het vak.Paul Jungbluth, Tweede-Kamerlid GroenLinks, Trouw,

6 januari