Oneens

Tijdens het huidige kabinet is de tweedeling in de samenleving toegenomen. Niet alleen aan de onderkant van de samenleving, ook de modale inkomens hebben meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is triest dat onder het mom van eigen verantwoordelijkheid niet de overheid maar de arme burgers zelf worden aangewezen als schuldigen voor de financiële toestand waarin ze verkeren. Een overheid mag burgers slechts dan op hun verantwoordelijkheid aanspreken als ze diezelfde burgers voldoende mogelijkheden biedt om zelfstandig hun financiële toestand te verbeteren. Wanneer de overheid iets doet aan de wantoestanden in het onderwijs, het huisvestingsbeleid en op de arbeidsmarkt, stelt zij de burgers in staat om zich aan hun armoede te ontworstelen. Als gunstig bijverschijnsel kan zij zo ook weer het vertrouwen van de burger terugwinnen. Vooralsnog blijft het echter bij huichelachtige opmerkingen zoals die van minister Zalm.

    • Nijmegenlouis Logister