Marokkanen eisen recht op terugkeer

Marokkaanse remigranten eisen het recht om terug te komen naar Nederland als de voorwaarden van de zorgverzekering niet wordt aangepast. Dat staat in een open brief die de Marokkaanse remigrantenvereniging Alfath gisteren heeft gericht aan het Nederlandse en Marokkaanse parlement, de Nederlandse koningin en de Marokaanse koning. Alleen terugkeer naar Nederland zou voor de remigranten die een AOW, WAO of wezenwetuitkering ontvangen de garantie bieden dat ze de vereiste zorg krijgen en niet aan de bedelstaf raken.

De brief stelt dat het nieuwe zorgstelsel een grote groep remigranten met een Nederlandse uitkering financieel, sociaal en geestelijk naar de afgrond helpt. De nieuwe zorgpremies bedragen meer dan de helft van hun inkomen, terwijl zij daar de veel bescheidener Marokkaanse zorg voor terug ontvangen, aldus de brief. Bij remigranten die maar een gedeeltelijke AOW-uitkering ontvangen kunnen de premies zelfs meer bedragen de de uitkering. De nieuwe regeling komt vooral hard aan in grotere gezinnen, waarbij naast ruim 15 procent van het inkomen nog eens 71 euro nominale premie per volwassen familielid moet worden afgedragen. ,,De premiebedragen zijn zo gigantisch dat mensen vrijwel alles kwijtraken'', zegt Alfath-voorzitter Mohammed Sidali.

In de open brief wordt een aantal mogelijke oplossingen genoemd. Zo moet de premie AWBZ niet worden geheven, omdat deze zorg simpelweg niet bestaat in Marokko. Ook de overige premies zouden meer in lijn moeten zijn met het niveau van de ziekenzorg in Marokko, dat aanzienlijk lager ligt dan in Nederland. Zo niet, dan moet Nederland maar speciale ziekenhuizen en apotheken inrichten in Marokko voor de remigranten, zo stelt de brief. ,,Maar het beste zou natuurlijk zijn om remigranten zelf te laten kiezen hoe ze zich willen verzekeren“, aldus Sidali.

    • Steven Adolf