Kaasproductie daalt met 3 procent

Rijswijk, 7 jan. In Nederland is vorig jaar minder kaas gemaakt. De productie is volgens cijfers van de Vereniging Nederlandse Zuivelbeurs (ZB) met 3 procent verminderd tot 653.000 ton. Daarmee staan de ontwikkelingen in Nederland haaks op die elders in Europa. In de overige EU-landen steeg de productie in dezelfde periode met gemiddeld 1,2 procent. Behalve de productie liep ook de export terug. De kaasuitvoer daalde met 4 procent van 472.000 ton tot 453.000 ton. Vooral de export binnen de EU verminderde sterk. Daarnaast werd er met 152.000 ton in Nederland 20 procent minder kaas geïmporteerd.