Ik ben een omnivoor type

René Boomkens (1952) werd bekend als popprofessor. Hij was de eerste hoogleraar popmuziek, aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds enkele jaren werkt hij als hoogleraar cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

04012006. Groningen. Nederland. Het kabinet heeft zeven kandidaten benoemd tot lid van de Raad voor Cultuur. Portret van Prof.dr. René Boomkens (1954) is hoogleraar in de sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Foto Karel Zwaneveld
04012006. Groningen. Nederland. Het kabinet heeft zeven kandidaten benoemd tot lid van de Raad voor Cultuur. Portret van Prof.dr. René Boomkens (1954) is hoogleraar in de sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Foto Karel Zwaneveld Zwaneveld, Karel

“Ik doe onderzoek naar stedelijke cultuur en burgerschap, en dan vooral naar de rol van massamedia. Hoe beïnvloeden internet en televisie wat mensen mooi en lelijk vinden, en bepalen ze hoe mensen hun plaats in de samenleving definiëren. Ik onderzoek bijvoorbeeld de invloed van sateliettelevisie op de band van nieuwe Nederlanders met hun land van herkomst. Maar ook nieuwe fenomenen als lokaal en regionaal burgerschap: dat mensen zich Twent of Zeeuw noemen.

“Over popmuziek schrijf ik nog mondjesmaat. Ik ben een omnivoor type; behalve van pop, jazz en klassiek hou ik erg van literatuur, van hoog tot laag. Ik ga alleen weinig naar theater, daar heb ik geen tijd voor. Ik kom al nauwelijks aan het lezen van een boek toe. De laatste cd die ik kocht? Pocket Revolution van dEUS, enkele dagen geleden - erg slecht overigens.

“Het is een goede ontwikkeling dat er is gekozen voor een kleinere raad, die niet meer bestaat uit vertegenwoordigers van een bepaalde sector. Dat damt de mogelijkheden tot gelobby flink in.

“Een reden dat ik ben gevraagd zou kunnen zijn dat ik me tijdens het bewind van Rick van der Ploeg veel over cultuurpolitiek heb uitgelaten. Wat mij betreft moet de raad vaker ongevraagd advies uitbrengen; ook over heikele zaken als de betekenis van het omroepbestel. De raad mag zich van mij wel sterker profileren, ze is nu toch vooral in het nieuws als toneelgroep De Appel wordt opgeheven.“