Het cultuurkabinet van Nederland

Wie zijn de leden van de nieuwe Raad voor Cultuur? Wat we weten is dat zij de komende vier jaar in belangrijke mate de richting van het Nederlands kunstbeleid gaan bepalen. Als het hoogste adviesorgaan van de staatssecretaris voor cultuur heeft de raad veel invloed op het kabinetsbeleid.

De nieuwe raad bestaat niet meer uit de voorzitters van de dertien commissies voor de verschillende kunstdisciplines. Medy van der Laan, staatssecretaris Cultuur en Media, wilde een slagvaardigere en compactere raad, bestaande uit generalisten. De zeven nieuwe leden zijn verder geselecteerd op “deskundigheid, leeftijd, geslacht, regio en herkomst'.

Een enorme invloed heeft de raad als beoordelaar van de subsidieaanvragen van kunstinstellingen bij het rijk. De raad adviseert de staatssecretaris wie niet en wie wel en hoeveel subsidie te geven. Van der Laan heeft die rol verkleind door de kleinste en grootste instellingen op een andere manier te laten beoordelen.

De nieuwe raad is officieel op 1 januari geïnstalleerd. De zeven nieuwe leden hebben elkaar nog niet ontmoet.

In de korte interviews worden zij op deze pagina aan u voorgesteld. Een echt cultuurkabinet, zoals Henk Scholten gekscherend zegt, is de Raad voor Cultuur natuurlijk niet. Maar het geeft wel aan, en dat blijkt ook uit alle uitspraken, dat het de nieuwe raadsleden menens is.

Met medewerking van Sandra Heerma van Voss (interview Els Swaab)

    • Ron Rijghard