Hannah Belliot

Het interview met de Amsterdamse wethouder Hannah Belliot in het Zaterdags Bijvoegsel van 31 december was voor drie lezers aanleiding voor een brief. De strekking van alle brieven was als die van de volgende.

Met verbijstering las ik in het Zaterdags Bijvoegsel van 31 december jongstleden het interview met Hannah Belliot. Ze bleek een wethouder in Amsterdam met onder meer cultuur in haar portefeuille die doodgemoedereerd verklaart niet in deze kunstportefeuille te zijn geïnteresseerd en met dédain praat over een gesloten circuit van baronnen en baronessen.

Als oud-directeur van de Theatercombinatie Bellevue/Nieuwe de la Mar heb ik mij buitengewoon gestoord aan de wijze waarop mevrouw Belliot meent over de kunstsector te moeten praten. Onbegrijpelijk dat iemand die zo weinig affiniteit heeft met dit onderwerp dan meent een dergelijke portefeuille te kunnen gaan beheren.

Mevrouw Belliot vertrekt in maart. Er lijkt nog gelegenheid te zijn voor een motie van wantrouwen.

    • Hanneke Rudelsheim