Geen mening

Beide kanten hebben gelijk. Natuurlijk is armoede in Nederland, zoals Zalm zegt, relatief. Een arme Nederlander is nog altijd veel beter af dan een gemiddelde inwoner van bijvoorbeeld Mali. Maar Cohen onderstreept met recht dat er armoede is in zijn stad (en elders) die sociale uitsluiting tot gevolg kan hebben. Dat is een ramp voor de getroffenen, en levert gevaar op voor de samenleving. We moeten er dus alles aan doen om dat verschijnsel uit te bannen.

    • den Haagpiet Buwalda