Een vreemdeling

Met schaken de barrekeningen kunnen betalen: Hans Ree 's schaakrubriek staat vanaf nu elke week in Leven &cetera

In het Interpolistoernooi in Tilburg in 1994, dat volgens het knock-out systeem werd gespeeld, verloor ik in de eerste ronde van Alexander Morozevitsj. Die was toen net 17 jaar en we wisten nog niet veel over hem, alleen dat hij kort daarvoor in Londen een toernooi had gewonnen met de formidabele score van 9,5 uit 10.

's Avonds in het hotel zei de Amerikaan Larry Christiansen tegen me: “Als je morgen van dat ventje wint, kan je je rekening aan de bar als voldaan beschouwen.' Dat genereuze aanbod vond veel bijval bij de andere schakers. Ik won de volgende dag inderdaad van Morozevitsj, maar ik kreeg niet de kans om mijn barrekening hoog op te laten lopen, want in de tie-break van rapidpartijen veegde hij me van het bord en toen kon ik weer naar huis.

Wat was het eigenlijk aan Morozevitsj dat zo de ergernis van zijn collega's opwekte dat ze hem graag zagen verliezen? Hij gedroeg zich aan het bord beslist niet onbeleefd of hinderlijk. Misschien kwam het doordat hij een blik in de ogen had die de indruk wekte dat hij andere mensen niet zag, of hoogstens op de manier, zo kwam het me althans voor, waarop iemand die een wandeling door een dierentuin maakt de dieren kan bekijken; met een zekere sympathie en interesse in hun gedrag, maar zonder enige behoefte om zelf bij hen te gaan zitten en contacten te leggen.

Zoiets kan als arrogantie worden uitgelegd, wat het niet hoeft te zijn. Ik had overigens geen last van de afstandelijkheid van Morozevitsj en besefte heel goed dat ik had verloren doordat hij sterker schaakte en niet door zijn afwezige blik. Wel had ik toen het idee dat zijn rommelige aanvalsspel tegen echte topspelers nooit succes zou kunnen hebben. Dat zag ik verkeerd.

Morozevitsj bleef iemand die zich van de rest van de wereld weinig aantrekt, zowel in zijn algemene gedrag als in zijn schaakstijl. Nog steeds vraag ik me vaak af of hij echt denkt dat het goed is wat hij speelt. Dat kan toch niet, iets dat er zo vreemd uitziet? Zo ondermijnt hij onze vooroordelen, want het blijkt wel te kunnen, ook op het hoogste niveau.

In het kampioenschap van Rusland, dat vorige week door Sergei Roeblevski werd gewonnen, verloor Morozevitsj in de derde ronde zonder te spelen zijn partij tegen Dimitri Jakovenko, omdat hij zich verslapen had. De ronde begon om drie uur 's middags, dus iemand die een minuut voor vier de toernooizaal binnenstormt zou nog op tijd zijn, maar Morozevitsj haalde dat niet.

Echt iets voor hem, ben ik geneigd te denken. Ook in zijn slaap is hij autonoom en laat hij zich niet afleiden door de telefoontjes naar zijn hotelkamer van vrienden die hem wilden waarschuwen. Na zijn reglementaire nul kwam er geen klacht over zijn lippen en begon hij welgemoed aan een inhaalactie die hem tenslotte op de gedeelde tweede plaats bracht, samen met zijn gelukkige overwinnaar Jakovenko.

Volkov-Morozevitsj, Russisch kampioenschap 2005

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. e3 0-0 5. Pge2 Te8 6. a3 Lf8 7. g3 Van deze slappe zet kan wit niet veel verwachten. Ambitieuzer is 7. d5. 7...d5 8. cxd5 exd5 9. Lg2 a5 10. 0-0 Pa6 11. Ld2 c6 12. Tc1 Pc7 13. Pa4 Pe6 14. b4 Pe4 15. Le1 axb4 16. axb4 Pd6 17. Pc5 Pc7 Wits openingsopzet is geheel mislukt, want hij kan nergens tot actief spel komen. De minoriteitsaanval op de damevleugel, die zou moeten komen van b4-b5, is gestrand en ook een opmars in het centrum met f3 en e4 is onuitvoerbaar. Zwart daarentegen kan rustig een aanval op de koningsvleugel opbouwen. 18. Pb3 h5 19. Pa5 h4 20. Pf4 hxg3 21. hxg3 Pe6 22. Pd3 Pg5 23. g4 f5 24. Pe5 fxg4 25. Pxg4 Pgf7 26. f4 Een pionoffer om nog wat spel te krijgen. Een aardige poging om dat zonder offer te doen was 26. Pe5 Pxe5 27. dxe5 Txe5 28. Txc6, omdat 28...bxc6 29. Pxc6 goed voor wit zou zijn. Na 28...Tg5 zou zwart echter toch groot voordeel hebben. 26...Lxg4 27. Dxg4 Txe3 28. f5 Pe4 Hij klampt zich niet aan zijn pluspion vast, maar gaat in de aanval. 29. Pxb7 Df6 30. Td1 Ta2 31. Pc5 Lxc5 32. bxc5 Tee2 33. Lf3 Th2 Een slordige zet. Veel beter was 33...Teb2, waarna zwart gewonnen zou staan. 34. Lxe4 dxe4 35. Lf2 Hier had wit zich met 35. Tf2 nog redelijk kunnen verdedigen. Wat hij doet verliest op slag. 35...Dh6 36. Dxe4

------------------- ------------------- -------------

36...Te2 Dat had wit ongetwijfeld over het hoofd gezien. 37. Dg4 Pg5 38. Dg3 Ph3+ 39. Kxh2 Pxf2+ 40. Kg1 Hij laat zich liever mat zetten dan zijn dame te verliezen na 40. Kg2 Pe4+. 40...Dh1 Mat.