Cover

Zelfportret met hoed en arm in zij (detail), 1631, ets (vierde staat), Rijksmuseum

De uitgever heeft zich ingespannen de reproductierechten van de gereproduceerde afbeeldingen te respecteren. Mochter er houders van reproductierechten zijn die menen dat op hun rechten inbreuk is gepleegd, dan wordt hun verzocht contact op te nemen met de uitgever.