ARMOEDE

De toenemende armoede begint een bedreiging te vormen voor de samenhang in de samenleving, zei burgemeester Cohen in zijn nieuwjaarstoespraak. Minister Zalm had eerder gezegd dat het wel meevalt, dat armoede relatief is. Hoe ziet de praktijk er uit? Map van Aalst heeft veel ervaring met schuldsanering en voedselbanken, en zij ziet veel ellende. Ook Hugo van Engelsdorp Gastelaars komt veel problemen tegen, maar hij vindt dat mensen meer moeten leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie. Antropoloog Annelou Ypeij wijst erop dat armoede vrouwen eerder en vaker treft dan mannen. Op uitnodiging van de redactie hebben ook lezers hun visie gegeven op de armoede discussie. Zie daarvoor de volgende pagina. Daar ook de weerslag van de discussie door ons webcongres, het on-line discussieforum van NRC Handelsblad.

Verborgen Armoede in Nederland Foto: Anoek Bleumer
Verborgen Armoede in Nederland Foto: Anoek Bleumer Bleumer, Anoek