Adviseur over de vloer

Lezers hebben vertrouwen in de redacteuren en medewerkers van deze krant, blijkt uit hun vragen. Maar meer dan eens kan je een vraag beter stellen aan mensen of bedrijven die het (uw) betreffende geval kennen. Of een of meer websites raadplegen, want internet bevat een enorme hoeveelheid gratis, betrouwbare financiële informatie.

Overigens geldt sinds 1 januari de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Die bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven. De wet stelt eisen aan de integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. Zie voor informatie www.afm.nl.

Een greep uit de lezersvragen van het afgelopen jaar:

“Ik had een adviseur over de vloer die mij adviseerde om de overwaarde van mijn huis te steken in een groene belegging bij FIAM. Het klinkt erg mooi, maar ik ken dit gebied onvoldoende om de risico's in te kunnen schatten.“

Om dit advies op te volgen moet u eerst een extra hypotheek op uw huis afsluiten. Daarvan is de rente niet aftrekbaar van uw belastbare inkomen in box 1. Met die lening koopt u aandelen. Intikken van FIAM in Google levert deze informatie op. FIAM staat voor “Forestry Investment and Asset Management' NV.

Het is een beleggingsinstelling die zich bezighoudt met beleggen in duurzame bosbouw. Het bedrijf heeft een vergunning volgens de Wet toezicht beleggingsinstellingen en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Google verwijst ook naar www.speurders.nl waar u deze aandelen vreemd genoeg voordelig kunt kopen. Voor uw adviseur is dit een provisierijke transactie, te weten beleggen met geleend geld.

Meestal biedt een groene belegging twee belastingvoordelen, mits de belastingdienst de belegging heeft goedgekeurd. FIAM lijkt daar niet onder te vallen. Terzijde: ruim 162.000 groene spaarders en beleggers hebben sinds 1995 een bedrag van 3,6 miljard ingelegd, waarmee 3.200 duurzame projecten gefinancierd konden worden.

De tweede vraag. “In oktober kreeg ik bezoek van een adviseur. Bij hem sloot ik een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) af, omdat hij mij vertelde dat ik zo een huis kan kopen in de toekomst. Nu kreeg ik net mijn polis en ik snap niets van de voorwaarden. Er staat in dat er bedragen belegd worden en dat ik een boete betaal als ik mijn premie wil verlagen, wat de adviseur mij allemaal niet vertelde. Kan ik deze verzekering nog opzeggen? Wanneer gaat die bedenktijd in? Vanaf het moment dat ik teken of vanaf het moment dat ik daadwerkelijk de polis met voorwaarden ontvang?“

Op de website www.staiksterk.nl/consumenten kunt u informatie inwinnen over uw rechten en plichten als consument bij problemen met een product of dienst. Deze site is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. U kunt daar dit antwoord vinden. “Voor een levensverzekering met een looptijd van meer dan zes maanden geldt op grond van de wet een afkoelingsperiode van ten minste twee weken. Binnen deze twee weken hebt u het recht om de overeenkomst alsnog met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.“

Is het gesprek gegaan zoals u schetst, dan bent u misleid. Een KEW is niet bedoeld om te sparen voor een toekomstig huis, maar om de aflossing van een hypotheek bijeen te sprokkelen. U heeft nu een beleggingspolis afgesloten. Dat is geen fiscaal voordelige KEW in box 1, maar een kapitaalverzekering belast in box 3.

Tot slot over de handtekening. Zet u uw handtekening onder een opdracht, dan zit u hieraan vast. Zet dus nooit zomaar uw handtekening. Ook niet wanneer een dienstverlener zegt dat het vrijblijvend is. U kunt immers niet bewijzen dat er mondeling is afgesproken dat het slechts om een vrijblijvende afspraak ging. Zet u uw handtekening ergens onder, zorg er dan voor dat alle afspraken, ook de mondelinge, duidelijk op papier staan. Zorg ervoor dat ook de dienstverlener de overeenkomst tekent.

    • Adriaan Hiele