Walcheren vreest vrachtverkeer

De N57 op Walcheren wordt verlegd om de veiligheid te vergroten. Maar omwonenden vrezen dat straks het vrachtverkeer naar Rotterdam over Walcheren dendert.

Bij het dorpje St. Laurens op Walcheren neemt vrachtrijder J. de Jonge een lunchpauze. Hij is met zijn truck op weg van Zeeuws-Vlaanderen naar Rotterdam, een rit die hij op gezette tijden maakt. Deze kille dag heeft hij besloten over de N57 naar de Maasstad te gaan, vertelt De Jonge, terwijl hij een sjekkie draait. Vanuit de Westerscheldetunnel komt hij dan via Middelburg en de “koppen' van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden op zijn bestemming.

Er zijn behalve deze “dammenroute' (over de dam van het Veerse Meer, de Oosterscheldedam en de Haringvlietdam) twee alternatieve routes, verduidelijkt de chauffeur. “Ik kan vanuit de tunnel óók via Goes en de Zeelandbrug naar Rotterdam. En ik kan langs Bergen op Zoom en daarna over de Moerdijkbrug rijden, dan heb ik alleen maar snelweg.“ Deze laatste weg geldt als de hoofdroute, maar is in kilometers een omweg.

's Winters kiest De Jonge nogal eens voor de N57, zegt hij, “'s zomers doe ik dat nooit, want dan loopt het verkeer in Middelburg compleet vast door die duizenden vakantiegangers.“

Rijkswaterstaat wil al jaren af van deze flessenhals op de N57 in de Zeeuwse hoofdstad. Ze gaat het doorgaande verkeer daarom oostelijk om Middelburg heen leiden. De omlegging is een onderdeel van een reconstructie van deze weg, die deel uit maakt van de “dammenroute'. Het betreft de route vanaf de A58 (ten zuiden van Middelburg) tot voorbij het circa twaalf kilometer noordelijker gelegen dorp Vrouwenpolder. De helft van het tracé komt bovenop of in de buurt van de huidige weg te liggen.

Volgens Rijkswaterstaat is de N57 onveilig. Op het Walcherse deel, zo meldde de dienst vorig jaar, vonden tussen 2000 en 2003 meer dan negentig ongevallen plaats, waarbij 24 gewonden en drie doden vielen. Zo'n 80 procent van de ongelukken gebeurde op kruisingen en bij op- en afritten van bedrijven en huizen. Rijkswaterstaat meent dat dit probleem alleen kan worden opgelost door de aanleg van een “duurzaam veilige inrichting van de weg met rotondes, tunnels en viaducten“, alsmede met vrijliggende fietspaden en parallelwegen.

De provincie Zeeland en de betrokken gemeenten Middelburg en Veere stemden in met het project, maar het voornemen stuitte op verzet van omwonenden. Zij menen dat het Walcherse landschap onnodig wordt aangetast en vrezen voor ernstige verkeersoverlast. In 2002 verzamelden de bezwaarmakers, verenigd in “Platform N57', 2.300 handtekeningen van sympathisanten; een jaar later dwongen ze via een burgerinitiatief meer inspraak af.

Maar Platform N57 kon Rijkswaterstaat niet overtuigen: de N57 wordt heringericht, tenzij Platform N57 komend voorjaar in het gelijk wordt gesteld door de Raad van State, waarbij het in beroep is gegaan.

In zijn restaurant zegt woordvoerder J. Vergroesen van het platform dat hij wil voorkomen dat er onder het motto verkeersveiligheid een stuk weg komt dat onderdeel is van “een perfecte verbinding tussen de Franse en Belgische havens (Calais, Zeebrugge) en de Maasvlakte, en tussen het Sloegebied (Vlissingen) en Rotterdam“.

Dankzij een nieuwe infrastructuur wordt deze (nu langzame) route van Calais naar de Maasvlakte snel, legt Vergroesen uit. Hij wijst er op dat de tweebaansweg van Zelzate (België) naar Terneuzen straks vierbaans wordt, dat de brug bij Terneuzen wordt vervangen door een tunnel en dat het kanaal ten oosten van Middelburg een aquaduct krijgt, hetgeen passanten vijftien minuten reistijd scheelt. Daarnaast komt er een enorme stroom vrachtwagens op gang, zodra de containerterminal bij Vlissingen gereed is.

Vergroesen voorspelt “een stroom vrachtwagens die zijn weerga niet kent“. Volgens Vergroesen is de afstand van Zeebrugge naar de Maasvlakte over de dammenroute 51 kilometer korter dan via elk ander bestaand tracé. “Een vrachtwagencombinatie kost 1,50 euro per kilometer. Hoe zou u rijden?“ Vergroesen zegt in de Havenplannen van Rotterdam 2020 te hebben gelezen dat de N57 moet dienen als noord-zuid-transport-as als zich op de A15 (de voornaamste afvoerroute voor vrachttransport) problemen voordoen.

Maar Rijkswaterstaat oordeelt dat de vernieuwde N57 geen hoofdtransportroute wordt. Zijn woordvoerder noemt de vrees dat vrachtverkeer tussen Frankrijk en Rotterdam van de dammenroute gebruik gaat maken ongegrond. “Die trucks kiezen voor de snelweg via Gent en Antwerpen. Ze laten de Westerscheldetunnel links liggen. Zo'n 90 procent van het verkeer in die tunnel is momenteel puur Zeeuws.“

Vergroesen: “Nu nog wel, maar straks niet meer. Als de bottleneck Middelburg op de N57 weg is, verandert dat.“ Als het aan Platform N57 ligt, blijft alles bij het oude. “Middelburg hoeft in de zomer helemaal geen flessenhals te zijn op de N57“, oordeelt Vergroesen. “Stuur de veelal Duitse toeristen op de A58 via Goes naar het noorden van Walcheren. En leid auto's die naar de westkust van Walcheren willen, via Vlissingen naar hun doel.“

Vergroesen zegt “tot het uiterste te gaan“. Bij de Raad van State zal zijn platform aankaarten dat de nieuwe N57 de lucht boven Walcheren nog méér (en ontoelaatbaar) zal vervuilen dan al het geval is. De woordvoerder van Rijkswaterstaat beaamt: “Door de nieuwe Europese regels komt alles wat je momenteel in Nederland doet, boven de normen van luchtvervuiling uit.“

Rijkswaterstaat is al bezig met de aankoop van gronden en de sloop van gebouwen in verband met de herstructurering. Komt het groene licht van de Raad van State, dan gaat hij snel op zoek naar een aannemer.

    • Guido de Vries