`Verhuizing Fries Museum is onaanvaardbaar`

LEEUWARDEN, 6 JAN. Nieuwbouw van het Fries Museum aan het Leeuwarder Zaailand is onaanvaardbaar. De collectie vormt een eenheid met de huidige historische panden aan de Turfmarkt en mag niet worden verkwanseld. Dit stellen drie prominente Friezen. Het drietal, oud-directeur Pieter Tichelaar van aardewerkfabriek Koninklijke Tichelaar, Regnerus Steensma, oprichter van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en advocaat Jasper de Goede, presenteerde zich vanmorgen. Zij eisen tevens openbaarheid van het legaat van wijlen architect Abe Bonnema, die in 2001 18 miljoen euro naliet voor nieuwbouw van het Fries Museum. Volgens het drietal is niet zeker of daarin de voorwaarde staat, zoals de provincie stelt, dat dit museum aan het Zaailand moet komen. En als dit wel zo is, moet de provincie het legaat verwerpen, vindt men. ”Acceptatie mag de beleidsvrijheid van een overheid niet aantasten.” Maar er is druk van commissaris Nijpels en de Leeuwarder burgemeester Dales om nieuwbouw door te zetten. De actievoerders zeggen al tientallen adhesiebetuigingen binnen te hebben. Nieuwbouw van het museum kost 33,5 miljoen, waarvan de provincie 10,5 miljoen moet bijdragen. De Friese Staten nemen dit voorjaar een besluit.