Uw consult is wel een bonus waard

De markt neemt, de markt geeft. Of beter: de markt gaf.

De markt gaf u lage prijzen op de basispolis van uw nieuwe zorgverzekering. Maar het feestje is nog niet eens een paar dagen oud, of directeur M. Bontje van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland komt de tl-balken aanzetten en de drank weghalen. De polissen worden volgend jaar duurder. Misschien met 18 procent, misschien meer.

Da's pech voor uw portemonnee. De prijzenslag gaf Nederland de afgelopen maanden een koopkrachtimpuls van bijna 400 miljoen euro ten opzichte van de ramingen op prinsjesdag.

En het is pech voor het kabinet. Hogere premies geven extra zorgtoeslagen, de subsidies voor mensen met lage inkomens. De toeslagen moeten de overgang versoepelen van de lage ziekenfondspremies naar de hogere kosten in het nieuwe zorgstelsel. Heel Nederland is nu particulier verzekerd.

Maar het gejojo met de premies is niet het enige effect van marktwerking in de zorg waarmee Nederland kennis maakt. De beroepsorganisatie van apothekers, de KNMP, klaagt over een Noord-Hollandse apotheek die klanten 4 euro per recept cadeau geeft. Een bonus. Het is wel een “logisch gevolg van marktwerking“, zegt de KNMG, maar ook oneigenlijk. Het gaat juist om kwaliteit.

Ander voorbeeld. Vier geneesmiddelenfabrikanten klaagden bij het gerechtshof in Arnhem over een andere bonusactie. Zorgverzekeraar Menzis geeft huisartsen een bonus als zij merkloze geneesmiddelen voorschrijven, en niet de maagzuurremmers en cholestorolverlagers van Astra Zeneca, Altana Pharma, MSD en Pfizer. Menzis won deze week en viert dat als een overwinning van de premiebetaler. Merkloos is net zo goed, maar minder duur. Menzis heeft inmiddels 280 huisartsen ingeschreven voor de bonusregeling.

Dit is nog maar het begin. Wie huisartsen een bonus geeft om een goedkoper medicijn voor te schrijven, kan hen ook een bonus geven om een specifiek ziekenhuis aan te bevelen, mits dat natuurlijk even goed is als uw reguliere ziekenhuis. Het ziekenhuis zelf kan de huisarts natuurlijk ook een bonus geven, als hij juist hen aanbeveelt. En zo zijn er wel meer financiële prikkels, die de komende jaren zullen worden ingevoerd. Waar het ophoudt? Niemand die het weet.

Maar als de prikkels regel worden, zal de consument daarover moeten worden geïnformeerd. Zoals tussenpersonen moeten gaan melden hoeveel provisie zij krijgen van de verzekeraar wiens levensverzekering zij u verkopen. Hoe kan de consument anders eerlijk kiezen? Marktwerking is ook consumentenbescherming.

Menno Tamminga

    • Menno Tamminga