Oplossing lettersudoku

IJverige oplossers van de lettersudoku van Ilja Leonard Pfeijffer in het nieuwjaarsnummer van Boeken (30 december) kwamen tot maar liefst drie verschillende oplossingen van de puzzel die alle drie uitkwamen. De eenmansjury, bestaande uit Ilja Leonard Pfeijffer, heeft besloten alleen de oplossing die inderdaad een dichtregel oplevert, goed te keuren (zie hieronder). De redactie betreurt het als dit in de opgave niet duidelijk was. De dichtregel luidt: “Druis luid en sus niet.' De dichter is Ilja Leonard Pfeijffer.

Van de 75 inzendingen waren er 56 goede oplossingen Van die 56 hebben 34 mensen ook de naam van een dichter genoemd. Sommige puzzelaars houden het Piet Paaltjens, anderen op Jacob Cats, Lucebert, Vondel of Marten Toonder. Zes inzendingen bevatten zowel de juiste dichtregel als de dichter. De boekenbon van 20,- gaat naar mevrouw A. Snoek in Utrecht.