Iraniërs blijven weg bij IAEA

Iraanse onderhandelaars zijn gisteren niet verschenen op een bijeenkomst op het hoofdkantoor van het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen om uitleg te geven over het besluit het onderzoek te hervatten op het gebied van kernbrandstof. Volgens diplomaten is het niet-opdagen van de Iraniërs ongebruikelijk, omdat ze wel hadden toegezegd te zullen verschijnen. Vermoedelijk zijn ze daarop teruggekomen na de kritiek van IAEA-chef Mohamed ElBaradei, op de Iraanse verklaring waarin afgelopen dinsdag hervatting van studie naar kernbrandstof, na een pauze van tweeëneenhalf jaar, werd aangekondigd.

De Iraanse weigering nadere uitleg te geven, is een nieuwe stap in het diplomatieke steekspel met de internationale gemeenschap, met name de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) over het kernenergieprogramma van Teheran. De verdenking bestaat dat Iran kernenergie niet alleen wil aanwenden voor elektriciteitsopwekking, zoals het beweert, maar ook voor het ontwikkelen van atoomwapens.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, liet gisteren doorschemeren van het geduld van de VS met Iran langzamerhand opraakt. Ze maakte duidelijk dat er snel concessies moeten komen van Teheran, en dat anders de Iraanse kwestie voor voorgelegd aan de VN-Veiligheidsraad. “We naderen het tijdstip waarop wij, de wereld besluiten moeten gaan nemen“, zei Rice .

Namens de EU ondernemen Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, pogingen om tot een vergelijk te komen met Iran. Rice, die al vaker de Amerikaanse scepsis jegens Iran heeft verwoord, ging gisteren nog niet zover om de onderhandelingen met de EU als mislukt te kwalificeren. Maar, zei ze: “Als het duidelijk is dat de onderhandelingen zijn uitgeput, hebben we de stemmen“ (die nodig zijn om Iran in de Veiligheidsheidsraad tot de orde te roepen. Anti-Israëlische uitlatingen de Iraanse president Ahmadinejad hebben extra wrevel gewekt in Washington.