Grond bij Stedelijk Museum vervuild

AMSTERDAM, 6 JAN. De grond die moet worden afgegraven voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam blijkt vervuild met onder meer koper, kwik, lood en cyanide. Voor de nieuwe vleugel van het museum moet de grond tot elf meter diep worden afgegraven. Volgens Marcia Sookha van het Projectmanagementbureau was al langer bekend dat de grond vervuild was. ”We hebben daar in de begroting al rekening mee gehouden. Van de 37 duizend kubieke meter die we gaan afgraven is slechts een procent of vijf vervuild.” De verontreiniging is waarschijnlijk ontstaan in de achttiende of negentiende eeuw, toen op de plek van het Museumplein een vuilstortplaats was. De gemeente heeft een saneringsplan laten opstellen. De bouwwerkzaamheden zullen volgens Sookha geen vertraging oplopen.