Gevaarlijke amateurs beroven vaker banken

Gemiddeld elke negentig minuten wordt ergens in de Europese Unie een bank beroofd. Dat blijkt uit een rapport van de European Banking Federation, een organisatie in Brussel die bankenbelangen behartigt.

Het aantal bankovervallen stijgt licht. Maar de banken maken zich vooral zorgen over het feit dat overvallers steeds meer geweld gaan gebruiken.

Er zijn twee soorten dieven, aldus de opstellers van het rapport: de professionals, die zich goed voorbereiden, extreem veel geweld gebruiken en op zoek zijn naar “groot geld', en een groeiende groep amateurs die ook met een kleinere buit tevreden is. “Ook de laatste categorie is niet zonder gevaar.“

Bankovervallers nemen steeds grotere risico's in hun jacht op geld. Zo gebruiken ze vaker moeilijk hanteerbare explosieven. Of besluiten ze bankpersoneel thuis te kidnappen. In 2004, het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn, werden in de 25 lidstaten van de Europese Unie 5.864 bankovervallen gepleegd, 0,6 procent meer dan het jaar daarvoor. In de “oude' lidstaten van de Europese Unie nam het aantal overvallen iets af of bleef stabiel. De groei was vooral waar te nemen in de nieuwe EU-landen. In totaal werd een bedrag van 96.604.330 euro buitgemaakt. Dat was 19 procent minder dan een jaar eerder.

Een actievere inzet van de politie noemt de European Banking Federation de meest effectieve maatregel tegen overvallen. Vooral in landen waar de politie zich richt op jonge criminelen die bij herhaling geld proberen te stelen, dalen de overvalstatistieken.

Maar banken voorzien dat ze ook in de toekomst een belangrijk doelwit zullen blijven, ondanks de groeiende populariteit van nieuwe betalingsvormen. “Gevreesd moet worden dat criminelen hun toevlucht zullen nemen tot nog meer gewelddadige middelen om hun doelen te bereiken.“