Correcties & aanvullingen

Plaatsnaam

In het artikel “Een zwarte dag voor Schinveld' (donderdag 5 januari, pagina 3) wordt gesproken over de “buurgemeente Brummen'. Die gemeente heet Brunssum.

Buitkamp

In de column Het einde van “een beetje geloven'? (donderdag 5 januari, pagina 9) wordt de predikant van de Rotterdamse Vereniging van Vrijzinnigen aangeduid als dr. Jan Buitenkamp. Hij heet dr. Jan Buitkamp.