China wil minder afhankelijk zijn van de dollar

China zal zijn omvangrijke financiële reserves gespreider gaan beleggen. Deze verandering van beleid kan op termijn grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie en de Amerikaanse dollar.

Topman Hu Xiaolian van het bureau dat de reserves beheert, de State Administration of Foreign Exchange (Safe), zei gisteren in een verklaring dat het beheer van de valutareserves “geperfectioneerd' wordt, en dat er nieuwe manieren worden gezocht om deze reserves “nog beter te gebruiken'. Volgens officiële bronnen heeft het land nu al voor omgerekend ruim 794 miljard aan deviezenreserves in kas. Die zijn in de loop der jaren ontstaan door het handelsoverschot, en door aankopen van vooral Amerikaanse staatsleningen. Die steun aan dollarbeleggingen was bedoeld om te voorkomen dat de nationale munt, de yuan, zou stijgen tegenover de Amerikaanse dollar.

Op de financiële markten wordt vermoed dat 70 procent van de reserves zijn geïnvesteerd in dollarbeleggingen, waaronder vooral Amerikaanse staatsschuld. Een evenwichtiger spreiding van de Chinese beleggingen zou een steunpilaar onder de koers van de dollar kunnen weghalen en de rente in de VS doen oplopen.

Hu suggereerde gisteren dat China “de valuta- en beleggingsstructuur van de deviezenreserves zal verbeteren“. Dat kan inhouden dat de dollar een minder overheersende rol zal spelen in de samenstelling van de reserves, ten gunste van andere munten, zoals de euro, de yen of lokale Aziatische valuta's. Hu liet in het midden op welke termijn, en met welk tempo, het nieuwe beleid zal worden doorgevoerd.

De Amerikaanse minister van Financiën, John Snow, zei gisteravond in een reactie dat het niet in China's belang is om plotselinge maatregelen te nemen die zouden kunnen leiden tot een snelle daling van de dollar. “Onthoud dat mensen die Amerikaanse effecten bezitten, of dat nu aandelen of staatsleningen zijn, er belang bij hebben dat de waarde daarvan behouden blijft“, aldus Snow.

Azië en de Verenigde Staten hebben de laatste jaren een symbiotische verhouding, waarbij de Verenigde Staten een groot, en groeiend, tekort op hun handels- en betalingsbalans gefinancierd zien door de nieuwe Aziatische grootmachten in de wereldeconomie, die op hun beurt zo hun belangrijke Amerikaanse afzetmarkt gaande houden.

Vorig jaar suggereerde de centrale bank van Zuid-Korea dat er een betere spreiding van de valutareserves zou worden nagestreefd. Nadat de koers van de Amerikaanse dollar daarop snel daalde, werd dat voornemen snel ingetrokken. Gisteravond en vanmorgen reageerde de dollar nauwelijks op het nieuws, en noteerde 1,21 dollar per euro. China's reserves groeiden vorig jaar met rond 15 miljard dollar per maand. Verwacht wordt dat Japan, het land met de grootste reserves, binnen een paar jaar wordt ingehaald.