Het nieuws van vrijdag 6 januari 2006

Biobrandstof nu bij Shell te koop

Sinds 1 januari biedt Shell als de eerste oliemaatschappij in Nederland Euro 95 benzine met een zogenaamd biocomponent te koop aan. Het gaat om een toevoeging van gemiddeld 2 procent ethanol voor de totale verkoop van Euro 95 door Shell. Daarmee voldoet de benzineproducent aan de eis van CDA-staatssecretaris van Milieu Van Geel om in aanmerking te komen voor een (lichte) accijnsverlaging op benzine. Voor dat geld kan Shell de Euro 95 met ethanoltoevoeging leveren. Omdat deze benzine maar op één plaats in ons land wordt gemengd en gedistribueerd, kunnen tussen verschillende pompstations verschillen in het ethanolpercentage optreden. De brandstof komt gewoon uit de Euro 95-pompen en kan in elke automotor worden getankt.Shells initiatief is een eerste stap naar het door de EU voor de naaste toekomst voorgeschreven percentage van 5,7 procent biobrandstof in benzine. Dan zal ook de samenstelling van de biocomponent veranderen. De huidige ethanoltoevoeging is gemaakt met suikerriet en wordt dus aan de voedselketen onttrokken. In de toekomst wil men biobrandstof produceren uit biomassa (plantaardig afval). Door toevoeging van ethanol of andere uit natuurlijke producten gewonnen biobrandstoffen wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. In Zweden is inmiddels op grote schaal zogenoemde E85-brandstof te koop, een mengsel van 85 procent ethanol en 15 procent benzine. Maar daarvoor moeten zowel benzinemotoren worden aangepast als het distributienet van de oliemaatschappijen.