Waar vreugde heerst worden mensen broeders

Reeds eerder (februari 1991) mocht ik in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad er op wijzen, dat in ons land vaak wordt aangenomen dat Beethoven in het Slotkoor van zijn Negende Symphonie (gebaseerd op Schillers Ode an die Freude) heeft voorspeld, dat ooit Alle Menschen Brüder zouden worden. Het aannemen van zodanige voorspelling berust op een onvolledige aanhaling uit genoemde Ode, welke aanname ik overigens in de afgelopen twee weken weer in twee afzonderlijke gevallen mocht aantreffen in NRC Handelsblad.

De volledige aanhaling uit voornoemde Ode luidt: `Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber bindet wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.`

Schiller en in diens kielzog Beethoven zeggen dus, dat daar waar de vreugde heerst alle mensen broeders worden.

    • Mr. H.J.M. Cokart Velp