VVD: geen geld religieuze tv

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat de overheid de zendtijd voor religieuze en levensbeschouwelijke omroepen zonder leden afschaft. Tweede-Kamerlid Örgü zal hier binnenkort een voorstel voor doen. De fracties van PvdA en LPF staan positief ten opzichte van het plan, waardoor er een Kamermeerderheid lijkt te ontstaan.

Volgens Örgü passen omroepen als IKON, RVU, Humanistische Omroep en de Nederlandse Moslim Omroep niet in het omroepbestel. “Ik heb grote problemen met deze omroepen, omdat het aftakkingen zijn van een verzuild verleden. Het is niet van deze tijd om levensbeschouwelijke instellingen te financieren met belastinggeld.“

De negen levensbeschouwelijke omroepen zonder leden krijgen in totaal 1.144 uur televisie- en 351 uur radiozendtijd per jaar. Zij krijgen een zendmachtiging voor vijf jaar en moeten aantonen dat zij een substantiële maatschappelijke achterban hebben. Het Commissariaat voor de Media beslist hoeveel zendtijd zij krijgen. Örgü : “Er zijn te veel eilanden in Hilversum. Bovendien vind ik dat kerk en staat gescheiden moeten blijven.“

Directeur M. Fröberg van de IKON, de Interkerkelijke Omroepen Nederland, is verbaasd over het plan. “In het publieke domein moeten levensbeschouwingen stevig verankerd zijn. Partijen als de VVD zeggen dat pluriformiteit belangrijk is, maar de tendens is juist dat ze het de organisaties die daarvoor zorgen steeds moeilijker maken.“ Fröberg noemt het bovendien inconsequent dat de VVD er onlangs nog voor pleitte om twee moslimomroepen te laten fuseren. “Die moeten dus samengaan om vervolgens weer te verdwijnen. Daar gaan miljoenen euro's mee verloren.“

Staatssecretaris Van der Laan (Media, D66) voelt tot nu toe niets voor het opheffen van de levensbeschouwelijke omroepen. In haar plannen om de publieke omroep vanaf 2008 te reorganiseren staat niets over deze omroepen. Wel wil zij op termijn de NPS opheffen en moeten de omroepen zich concentreren op programma's die de opinievorming bij kijkers stimuleren.