Vredespact Somalië: regering verhuist

Rivaliserende Somalische factieleiders hebben vanochtend een vredespact gesloten waaronder hun fragiele coalitieregering naar de hoofdstad Mogadishu verhuist. De Somalische regering bestaat alleen op papier en is sinds haar vorming meer dan één jaar geleden in buurland Kenia nooit op Somalisch grondgebied bijeen geweest.

Grootste meningsverschil is waar de regering moet worden gevestigd. In de gepubliceerde verklaring vanochtend praten de Somalische leiders over “een nieuwe bladzijde“ en ze beloven samenwerking. Het akkoord werd bereikt in Jemen. Volgens een Jemenitische bemiddelaar besloten de leiders bewust om Mogadishu niet als regeringszetel te noemen om niet op gevoelige tenen te trappen. Maar ze spraken in het geheim af dat het parlement naar eerst naar de zuidelijke stad Baidoa zal verhuizen en dan naar Mogadishu.

In principe zijn alle politici en krijgsheren in de regering vertegenwoordigd. Toen begin vorig jaar onder internationale druk de regering naar Somalië verhuisde ging een deel van de ministers echter naar Mogadishu en vertrok president Abdullai Yusuf Ahmed naar Jowhar. Volgens Ahmed is Mogadishu te gevaarlijk.

De twee grote rivalen in het Somalische machtsspel zijn de president en de parlementsvoorzitter Hassan Adan. Adan verblijft in de hoofdstad en heeft daar de steun van verscheidene krijgsheren en hun milities. Alleen wanneer deze van de straten van de hoofdstad verdwijnen zal de president zich veilig genoeg voelen om naar Mogadishu te verhuizen. Beloftes van Adan om de milities te ontwapenen werden gedeeltelijk ingelost.

De in Kenia gevormde regering heeft de zegen van de Afrikaanse Unie dat het mandaat heeft gekregen om vredestroepen naar Somalië te sturen. Maar sinds de leden van de regering elkaar in de haren vlogen is alle internationale hulp aan het nieuwe regime bevroren. Wanneer de Somalische leiders na dit gesloten akkoord alsnog in één regering kunnen samenwerken, zal de hulpkraan voor Somalië opengaan.