Voetbal 't spannendst

Voetbal is spannender dan welke Amerikaanse sport ook. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers van het Los Alamos National Laboratory in New Mexico en de universiteit van Boston in een online publicatie (te vinden op: arxiv.org/ abs/physics/0512143).

Ze baseren hun conclusie op een analyse van meer dan 300.000 wedstrijden van vijf verschillende sporten waarin zij de kans is op een onverwacht resultaat hebben bepaald. De Amerikaanse wetenschappers analyseerden - naast voetbal - basketbal, honkbal, American football en ijshockey.

Ze definieerden de kans op een verrassing als de kans dat de zwakste ploeg als winnaar uit de bus komt. De kracht van een ploeg werd afgemeten aan het percentage gewonnen wedstrijden in een bepaald seizoen, gelijke spelen telden - indien ze in een bepaalde sport mogelijk waren -als een halve overwinning. Openingswedstrijden werden niet meegeteld evenmin als confrontaties tussen teams die exact gelijkwaardig waren.

In de Britse voetbalcompetitie was de kans op een overwinning in de afgelopen eeuw (sinds het midden van de jaren zeventig van de 19e eeuw) 46 procent tegen 36 procent in American Football, de meest voorspelbare van de vijf onderzochte sporten.

De Amerikaanse onderzoekers stelden ook vast dat het Britse voetbal saaier is geworden sinds het midden van de vorige eeuw: de voorspelbaarheid van wedstrijduitslagen neemt toe sinds de jaren vijftig, wat betekent dat de sterke teams sterker zijn geworden, of de zwakke zwakker.