Vertaalde literatuur Nederland succes in buitenland

De Nederlandse literatuur vormt een bescheiden, maar groeiend succes in het buitenland. Het aantal vertalingen steeg sterk in 2005. Er is meer interesse voor genres als non-fictie, jeugdliteratuur en poëzie. De belangstelling voor proza is stabiel, met een paar honderd vertaalde romans per jaar.

Dat meldt het Nederlands Literair Productie en Vertalingen Fonds, dat subsidieaanvragen beoordeelt en vertalingen stimuleert. Het aantal toegekende subsidies aan vertalers steeg met een kwart naar ruim 200. Maar het aantal niet gesubsidieerde vertalingen steeg nog sterker, zegt Maria Vlaar, adjunct-directeur van het productiefonds. “In 2005 zijn er naar een zeer realistische schatting 450 Nederlandse titels in het buitenland verschenen. In 2004 lag dat iets boven de 350.“

Het fonds subsidieert hoogstens tweemaal de uitgave van een vertaling bij één uitgever. Daarna moet deze het op eigen kracht rooien. Vlaar: “Veel schrijvers zijn al volop in het buitenland “in de markt geplaatst'. Wij ondersteunen die uitgaven nog wel door het leggen van contacten, het geven van informatie en het ondersteunen van promotietours, maar niet meer met subsidie. Bij meer dan twee boeken betreft het bijna altijd prozaschrijvers, die voorop liepen bij het doorbreken van de Nederlandse literatuur in het buitenland vanaf 1993.“

Veelvertaald zijn Arnon Grunberg (ook als Van der Jagt), in zes talen en Ayaan Hirsi Ali, in vijf talen. De Grieken kunnen nu Hermans' De donkere kamer van Damocles lezen, de Japanners Mulisch' De ontdekking van de hemel. In Babylon van Marcel Möring verscheen in het Bengaals.

Tot vorig jaar steeg het aantal subsidietoekenningen langzaam. In 2004 waren dat er 164, in 2003 157, in 2002 149. Het productiefonds onderscheidt vier genres. Drie daarvan groeiden met de helft; alleen bij het proza bleef het aantal stabiel: 63 non-fictie titels (in 2004: 40), 40 kinder- en jeugdtitels (in 2004: 28), 20 poëzietitels (in 2004: 13) en 82 prozatitels (in 2004: 83). Vlaar schat het totaal aantal vertaalde Nederlandse titels, “aanwezig in onze database“, op bijna tienduizend.

    • Ron Rijghard