Te veel cadmium Kempens vee

Runderen in de Brabantse en Limburgse Kempen hebben in hun nieren en lever te veel resten van het zware metaal cadmium. De overschrijdingen vormen geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat heeft minister Veerman (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CDA) per brief laten weten aan de twee provinciebesturen.

De gevonden vervuiling in de organen noopt wel tot maatregelen. Bij geslachte dieren met te veel cadmium worden de nieren verwijderd, schreef de bewindsman woensdag. De vervuilde nieren worden vervolgens vernietigd. De provincie Noord-Brabant toonde zich gisteren verheugd over de actie van Veerman.

In België mogen enkele organen van dieren uit de (Belgische) Kempen vanwege het cadmium niet verwerkt worden in voedsel. De rundernieren worden tot nu in Nederland alleen verwerkt in honden- en kattenvoer, aldus T. van Hoof van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) uit.

Veerman heeft de gezondheid van de runderen in het gebied tussen Tilburg en de Limburgse Maas - de Kempen - laten onderzoeken. Daarbij is gekeken in hoeverre de dieren via hun voedsel - gras en maïs - resten van de zware metalen cadmium en zink binnenkrijgen. De bodem in het gebied raakte vervuild met deze metalen door onder meer een zinkfabriek in Budel, Budelco.

In 2002 heeft Europa de maximumhoeveelheid cadmium in voedsel verlaagd. De minister vermoedt dat mede door deze verlaging ook rundveehouders buiten de zuidelijke Kempen boven de Europese norm komen omdat het vuile voer ook elders in Nederland terecht is gekomen. Veerman wil daarom “deze problematiek landelijk“ in kaart brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar landbouwgebieden waar in het verleden ook zinkraffinaderijen stonden, legt een woordvoerder van het ministerie uit.

Van Hoof van ZLTO kan nu niet beoordelen welke gevolgen de aangekondigde maatregelen hebben voor de rundveehouders in het gebied en of zij hierdoor schade oplopen. Hij wil eerst de brief van de minister zien alvorens inhoudelijk te reageren.