Stockholm heft nu centrumtol

Stockholm is de derde hoofdstad in Europa, na Londen en Oslo, die tol gaat heffen voor het centrum. Sinds deze week moeten automobilisten die het centrum op werkdagen binnenrijden tussen 6.30 uur 's morgens en 18.29 uur 's avonds, 10 tot 20 Zweedse kroon (1 tot 2 euro) extra betalen. De tol kan tot maximaal 60 kroon (6 euro) oplopen.

De tolheffing is bedoeld om het aantal files in Stockholm, een stad met 765.000 inwoners, te beperken en de luchtvervuiling te verminderen. Vooralsnog betreft het een proef van zeven maanden die wordt afgesloten met een referendum in de stad op 17 september.

De tolheffing is bij de inwoners van de stad omstreden. Een ruime meerderheid, 69 procent, ziet er niets in. Maar Annika Billström, de sociaal-democratische burgemeester van Stockholm, heeft het plan toch doorgezet.

“Een succesvolle proef is belangrijk voor mij en mijn partij“, zei Billström. Ze hoopt met het terugdringen van de lange files, met 10 tot 15 procent, de steun van de stadsbewoners te winnen. Het mislukken van de proef kan de populariteit aantasten van de sociaal-democratische regering. En dat komt niet goed uit in verband met de verkiezingen komende herfst, die een nek-aan-nekrace beloven op te leveren tussen de sociaal-democraten en de conservatieven.

In Londen werd in 2003 tol voor het centrum ingevoerd. Het verkeer is sindsdien met 18 procent verminderd, maar de middenstand klaagt over minder klanten. Ook Oslo en vijf andere Noorse steden hebben tolheffing ingevoerd.