“Sloop kantoor vaak enige oplossing'

De sloop van kantoorruimte is de enige oplossing voor de almaar stijgende leegstand van kantoren in Nederland, zegt de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB). Gisteren bleek uit een jaarlijks onderzoek van vastgoedmakelaar DTZ Zadelhoff dat met 13,8 procent onverhuurde vierkante meters de leegstand van kantoorruimte vorig jaar een recordhoogte heeft bereikt. Het onderzoek wees uit dat de vraag naar kantoorruimte in 2005 wel toenam, maar het aanbod sterker steeg.

Vorig jaar is 15 procent meer kantoorruimte in gebruik genomen dan het jaar daarvoor. Vooral ICT-bedrijven en zakelijke dienstverleners huurden er ruimte bij. Maar deze zogeheten “opname' van 1,6 miljoen vierkante meter leidde niet tot een daling van de leegstand. Dat komt doordat vorig jaar ook het aanbod van kantoorruimte met 8 procent steeg tot 6,3 miljoen vierkante meter.

Het zijn vooral de oudere kantoren die leeg komen te staan. Veel bedrijven huren wel nieuwe kantoorruimte, maar minder meters dan voorheen en op betere locaties. Deze oude panden op slechtere locaties gaan zware jaren tegemoet, wordt in het onderzoek geconcludeerd. “De vraag is of sommige ruimten ooit nog aan de man kunnen worden gebracht“, zegt voorzitter Cees de Jong van Zadelhoff.

Een groot deel van de ruimte op de kantorenmarkt is inmiddels “structureel' van aard. Ongeveer de helft staat al twee jaar of langer leeg, en bijna een tiende deel is al ten minste vier jaar op de markt. Volgens Zadelhoff is een substantieel deel van dit aanbod sterk verouderd en zonder extra maatregelen moeilijk verhuurbaar. Dat geldt ook als de economie sterk zou aantrekken. Herbestemming of sloop is voor deze gebouwen vaak de enige oplossing, bevestigt Zadelhoff de stelling van de NVB.

De vraag naar bedrijfsruimte is juist gedaald in 2005. Er werd circa 200.000 vierkante meter minder verhuurd dan een jaar eerder, op een totale vraag van 2 miljoen vierkante meter. Aan de andere kant steeg het aanbod verder naar 8,3 miljoen vierkante meter. Opvallend is dat de vraag vanuit de sector Industrie en Bouwnijverheid duidelijk is toegenomen. Omdat stijging in deze sector over het algemeen een voorbode is van economisch herstel, kan dit duiden op een toekomstige toename van de vraag. Ook de vraag naar winkelruimte daalde vorig jaar. De opname van winkelvastgoed lag het afgelopen jaar ruim 20 procent lager dan in 2004. Het aanbod steeg licht met circa 5,5 procent.

Kantoren: pagina 17