Ook scholen moeten wetten naleven 2

“Waarom constateert de inspectie wel dat scholen de wet aan hun laars lappen, maar grijpt zij blijkbaar niet in“, vraagt briefschrijver Johan Steenbergen zich af in deze krant van 30 december.

Maar de inspectie heeft alleen een toezichthoudende taak. Zij kan en mag niet ingrijpen ook al zou ze dat in sommige situaties graag doen. Het enige `drukmiddel` wat de inspectie heeft is haar bevindingen publiceren in het inspectierapport van de school. Dit rapport wordt op internet gezet zodat ook ouders kunnen zien hoe de school van hun kind functioneert.

Het ministerie van Onderwijs heeft al vele jaren geleden besloten dat de onderwijsinspectie niet meer kan en mag optreden tegen dit soort misstanden. Als ouders niet tevreden zijn en klagen over hun school moeten ze maar een klacht indienen bij de klachtencommissie. Helaas weet bijna niemand dat de uitspraak van zo'n klachtencommissie niet bindend is. En dat er alleen maar een advies uitgebracht wordt wat de school niet hoeft op te volgen. Een slimme lezer komt er nu achter dat er zowel voor de onderwijsinspectie als voor verontruste ouders geen enkele mogelijkheid is om een school te dwingen beter zijn best te doen, in dit geval onze kinderen het wettelijk verplichte aantal lesuren aan te bieden. De overheid doet vervolgens ook niets omdat scholen geacht worden steeds autonomer te werken en de minister van Onderwijs wast haar handen in onschuld omdat volgens haar scholen zelf verantwoordelijk zijn voor al het lesuitval.

    • Irene Tullemans Ouderbelangenorganisatie