OM aan sterfbed

De kop `Wij zullen echt niet naast ieder sterfbed gaan zitten` (NRC Handelsblad, 29 december) ontlokt mij de verzuchting: deden jullie dat maar wel! Niet om moorden op te sporen, maar om de vertwijfeling rond de onvermijdelijke dood in de praktijk mee te maken. Voor toelating tot het OM zou het voor iedere kandidaat verplicht moeten zijn minstens vijf sterfbedden mee te maken. De pijn, benauwdheid, angst van de terminale patiënt zomede de hulp - of het gebrek daaraan - van de behandelend arts daadwerkelijk te ervaren. Opdat zij althans bij benadering weten waar ze in hun onpeilbare juridische wijsheid over oordelen.

    • Th. Indewey Gerlings-Huurman Zandvoort