Messiah

Een nieuwe uitvoering van Händels populairste oratorium Messiah is helemaal geen nieuws. Tenzij er allerlei nieuwigheden op te beluisteren zijn, zoals op de pas verschenen live-opname door Concentus Musicus Wien onder Nikolaus Harnoncourt. Harnoncourt richtte dat ensemble ruim een halve eeuw geleden op als een vriendenclub. Die voorgeschiedenis doet een milde rijpheid vermoeden, en inderdaad klinkt het Hallelujah! in bedaagd wandeltempo.

Maar als geheel is deze Messiah vitaal, lichtvoetig en ultrawendbaar - juist omdat Harnoncourt en zijn musici tot in de tweeëndertigsten op elkaar zijn ingespeeld. Nog los van de opruiende schwung en de diep in de snaar brommende bassen in, bij voorbeeld, Why do the nations so furiously rage together? bevat deze Messiah elementen die niet alleen anders klinken, maar ook echt anders zijn.

Zo kiest Harnoncourt voor een vrije, ongebonden deining in And the glory of the Lord, omdat de maatstrepen in het handschrift ook niet de driekwartsmaat, maar de muzikale klemtonen bleken te volgen. Sommige aria's, zoals bijvoorbeeld The rebuke has broken his heart worden ook door andere stemtypen gezongen dan gebruikelijk.

Heel opmerkelijk is de bijdrage van alt Anna Larsson, wier krachtig timbre haast een countertenor doet vermoeden. Naast het helder en alert zingende Arnold Schönberg Chor zijn Gerald Finley (bas), Michael Schade (tenor) en Christine Schäfer (sopraan) goed op elkaar afgestemde, ingetogen-expressief zingende solisten.

Mischa Spel

Händel-Messia (DHM 82876 64070 2)

    • Mischa Spel