Loodvrije benzine vermindert lood in atmosfeer niet veel

Rotterdam, 5 jan. De invoering van loodvrije benzine in Noord-Amerika en Europa heeft vrijwel geen invloed gehad op de totale hoeveelheid lood die de mens in de atmosfeer loost. Dat concluderen Canadese en Duitse onderzoekers in een artikel dat binnenkort in de Geophysical Research Letters verschijnt. William Shotyk en zijn collega's analyseerden ijs- en sneeuwmonsters van Devon Island, in het noorden van Canada. Die bevatten looddeeltjes die vooral uit Europa en Azië komen. De monsters tonen dat de concentratie door de mens verspreid lood sinds 1985 is afgenomen en nu weer rond het niveau van 1930 ligt, toen gelode benzine populair werd. Maar die concentratie is altijd nog 20 tot 100 maal zo hoog als die van het lood dat via natuurlijke weg - uit gesteenten - in de atmosfeer komt. Daarom zijn ingrijpender maatregelen nodig als men de loodbelasting van het milieu substantieel wil verminderen.